Boleslavská posádka a mjr. Kalista v srpnu 1968

středa 2. 10. 2013

Tisková zpráva:
V průběhu října nás čekají dvě MB café. Ve středu 2. října od 17 hodin začne další setkání věnované událostem ze srpna 1968 v Mladé Boleslavi, tentokrát zaměřené na situaci v kasárnách, které československé jednotky odmítly vydat invazní sovětské armádě. Na dramatické okamžiky a rovněž na legendární osobnost velitele zdejšího praporu mjr. Kalistu zavzpomíná mimo jiné jeden z tehdejších vojáků pan František Matoušek. Pro zájemce bude na místě připraveno CD s fotografiemi pana Františka Staňka, jež zachycují první dny vpádu invazních vojsk v našem městě. Snímky byly prezentovány na zářijovém MB café více než pěti desítkám účastníků.

Ve středu 30. října se od 17 hodin uskuteční MB café, jež bude věnováno znečištění zimního ovzduší v Mladé Boleslavi a jeho zdravotním rizikům. První poznatky z mladoboleslavské mise projektu základního výzkumu CENATOX z února 2013 představí účastníkům jeho hlavní řešitel Jan Hovorka z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Tato zjištění doplní současnými znalostmi o zdravotních rizicích nadlimitních koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků a jemných částic v ovzduší Miroslav Dostál z Oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., dlouholetý spoluřešitel projektů jako je „Program Ostrava“ a UFIREG.

Obě říjnová MB café se konají v zasedací místnosti C110 v I. patře budovy kláštera Vzdělávacího centra Na Karmeli. Vstup na akci je volný.

mbcafe05