Předškolní vzdělávání v Mladé Boleslavi

středa 12. března

Akce se koná v restauraci The Black Sheep, T. G. Masaryka 1075, Mladá Boleslav

Předškolní vzdělávání v Mladé Boleslavi
Představení prvních výsledků mladoboleslavského výzkumu o předškolním vzdělávání a jeho mezerách v rámci regionu. Přednášku doplní svými zkušenostmi zakladatelka první lesní školky v ČR.

Hosté:
Jana Krumpholcová řešitelka výzkumu
Prezentace výsledků průzkumu spokojenosti rodičů s možnostmi předškolního vzdělávání v Mladé Boleslavi.
• nabídka školek, kritéria výběru, důvody nespokojenosti, možnosti zlepšení služeb, Boleslavská iniciativa inspirovaná lesní školkou – dosavadní zkušenosti, vize, cíle

Veronika Kaločová zakladatelka první lesní školky v ČR
Příklad alternativního vzdělávání malých dětí – lesní mateřská škola Šárynka.
• hlavní rozdíly mezi klasickou a lesní školkou, pedagogické postupy, pozitiva ve vztahu k dítěti, spolupráce s rodiči, úskalí z pohledu rodiče, příklad běžného dne

středa 12. března 2014 od 17 hodin

Předškolní vzdělávání MB