Znečištění ovzduší v Ml. Boleslavi

středa 30. října 2013

MB café se koná v prostorách Vzdělávacího centra Na Karmeli v zasedací místnosti C110 v I. patře budovy kláštera

Znečištění ovzduší v Ml. Boleslavi

Je nám ctí pozvat Vás na další pokračování cyklu tematických setkání MB Café, které bude věnováno znečištění ovzduší v MB. Naše město se dlouhodobě potýká se zhoršenou kvalitou ovzduší, která patří mezi jeho nejvýznamnější environmentální problémy. Cílem akce je seznámit Vás s prvními výstupy mladoboleslavské mise projektu základního výzkumu CENATOX a nahlédnout jejich kontext pohledem dvou špičkových vědců. Představme nejprve našeho prvního hosta:

Je jím RNDr. Jan Hovorka, PhD. z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Př UK), který měl se svými studenty na starosti celkovou koncepci terénních měření CENATOXu v MB a jejich organizační a technické zabezpečení.Jan Hovorka vede přednášky o atmosférickém aerosolu a chemii ovzduší a životního prostředí a je zároveň vedoucím Laboratoře pro měření kvality ovzduší na PřF UK. Studentský tým tvořili doktorandi Mgr. Petra PokornáMgr. Alexandra Baranová , Mgr. Michal Grégr a studenti magisterského stupně Jan Bendl, Veronika Dočekalová a Martina Píšová.

První host nás za svůj tým stručně seznámí s průběhem jednotlivých dílčích měření, jejich metodikou, způsoby hodnocení a představí některé výstupy, které již mezitím byly prezentovány na dvou významných mezinárodních kongresech. V diskusi bude k dispozici pro dotazy publika.

Druhý host účastníkům představí současné poznatky o zdravotních rizicích expozice Benzo(a)Pyrenu a jemných částic v ovzduší. Jeho účast je o to cennější, neboť patří k týmu českých vědců, jejichž mezinárodně respektované výsledky převzaly do svých doporučení instituce jako WHO (Světová zdravotnické organizace).

MUDr. Miroslav Dostál, DrSc. je vědecký pracovník Laboratoře molekulární epidemiologie na Oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.   v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav dětí (studie Ministerstva životního prostředí v okresech Teplice, Prachatice a v městské aglomeraci Ostrava). Je členem řešitelského týmu mezinárodního projektu UFIREG , který se ve čtyřech evropských zemích zabývá monitorováním znečištění městského ovzduší ultrajemnými částicemi a studiem jejich účinků na zdraví populace. Výstupy z UFIREGu mimo jiné poslouží při tvorbě budoucí evropské legislativy ochrany ovzduší.

Zájemce o podrobnější informace odkazujeme např. na čerstvou publikaci M. Dostála a kolektivu v Environmental Health zde .

MB café 06 plakát

pozvánka na oficiálním webu města Mladá Boleslav

prezentace Jana Hovorky

prezentace Miroslava Dostála

MB café MB café MB café MB café MB café MB café MB café MB café MB café